| | | |


Vítejte na stránkách Poradenského centra Masarykovy univerzity

Poradenské centrum MU nabízí studijní poradenství studentům MU a uchazečům o studium na MU, psychologické poradenství či zprostředkování dalších služeb studentům MU.

Posláním poradenského centra je spoluvytvářet podmínky pro podporu vzdělanosti a vědění prostřednictvím fungujícího celouniverzitního poradenství založeného na hodnotách MU, tedy svobodě, úctě k pravidlům a zodpovědnosti.

Poradenské centrum Masarykovy univerzity se nově formuje v roce 2017 v souvislosti s projektem MUNI 4.0. Naším úkolem je poskytovat studentům a uchazečům o studium komplexní poradenství celouniverzitního dosahu. Strategickým cílem je snižování  studijní neúspěšnosti.

Na rozšíření nabídky našich služeb pilně pracujeme a připravujeme pro Vás nový web Poradenského centra, který bude spuštěn v roce 2018.


nahoru