Mgr. Ludmila Dudášová

Vystudovala Mgr. psychologii na FSS MUNI, nyní dokončuje PhD. studium. Absolvovala akreditovný psychoterapeutický výcvik v terapii zaměřené na řešení a tento styl práce ráda kombinuje s postupy z dalších psychoterapeutických směrů. Na UPOL absolvovala specializační kurz pro práci ve zdravotnictví, kde se čtyři roky věnovala lidem s poruchami nálady, úzkostmi a psychotickým onemocněním. Další dva roky pracovala jako školní psycholožka. Aktuálně pracuje v Poradenském centru MUNI a má vlastní psychoterapeutickou praxi. Těší ji pracovat s klienty v různých životních situacích, pestrost práce pro sebe vnímá jako prevenci vyhoření:) Ve volném čase je ráda s rodinou a přáteli, mezi její zájmy patří cyklistika, fitbox a šití.
She offers psychological consultations in English.
Elle propose des consultations psychologiques en français.

Mgr. Eliška Dufková

Eliška je absolventkou magisterského programu Psychologie na Fakultě sociálních studií (FSS) Masarykovy univerzity. V současnosti je účastnicí psychoterapeutického výcviku, kde se vzdělává v krátké terapii zaměřené na řešení. Tento typ terapie dává důraz na specifikaci žádoucí změny v životě klienta, a hledání cesty k jejímu dosažení. Cesta ke změně je pro každého člověka individuální, proto ji klient a terapeut hledají společně. Mimo práci v poradenském centru studuje doktorát na FSS, kde zároveň pracuje v Interdisciplinárním výzkumu internetu a společnosti. Ve své vědecké činnosti se zaměřuje na výzkum kyberagrese, a výzkumu paměti na opakované události.
She offers psychological consultations in English.

Mgr. Adéla Jelínková

Absolvovala magisterský program Psychologie s profilací klinická psychologie a psychoterapie na Fakultě sociálních studií v Brně. Je frekventantkou psychoterapeutického Výcviku v postmoderně organizovaného centrem Gaudia. Působí již šestým rokem v oblasti personalistiky jako HR specialista a HR konzultant. Zároveň se věnuje psychoterapii ve své soukromé praxi, při práci s klientem staví na vzájemné důvěře a otevřenosti. Expertem na život klienta je podle Adély klient sám a terapeut se snaží do jeho příběhu proniknout a prozkoumávat jej společně s ním.

Mgr. Zuzana Martinková

Vystudovala magisterské vzdělání v Anglii (Bristol). Nyní je účastníkem pětiletého výcviku v Kognitivně-behaviorální terapii.  Již při studiu se aktivně začala věnovat psychologické práci a dobrovolnictví, v minulosti byla součástí skupinových terapií se zaměřením ve směru KBT. Po příjezdu do ČR pomáhala v organizaci Bílý kruh bezpečí, který se zaměřuje na poskytování pomoci obětem trestných činů (obětem, jejich rodinám atp.). Již několik let pracuje jako psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně v Brně, zde se zabývá především psychodiagnostikou, psychologickým poradenstvím a individuální, rodinnou a skupinovou terapií. Ve volném čase ráda navštěvuje nová místa v ČR i ve světě, prochází se v přírodě se svým psem, věnuje se rodině a ráda tráví čas s kamarády. V případě potřeby (po domluvě) mohou být konzultace vedeny i online (Meet, Skype,....).
She offers psychological consultations also in English.

Mgr. Marek Nečas

Vystudoval jednooborovou psychologii na FF MU v Brně. Individuálnímu poradenství a psychoterapii se věnuje od roku 2000. Absolvoval dynamicky zaměřený výcvik SUR (2002), výcvik v Gestalt terapii (2011) a v koučinku (TASC; 2013). Od roku 2014 působí jako lektor v psychoterapeutickém výcviku Gestalt Studia, je členem České asociace pro psychoterapii (ČAP). V rámci své praxe má dlouholeté zkušenosti mimo jiné s tématy jako jsou např. úzkosti, panické reakce, depresivní nálady a stavy, závislosti a problémy s nadměrným užíváním látek (alkohol, drogy), prokrastinace, efektivní učení, sebemotivace. Mimo oblast poradenství a psychoterapie pracuje jako HR konzultant. Svůj volný čas rád tráví cestováním, s rodinou, focením, vysokohorskou turistikou a běháním.

Mgr. et Mgr. Markéta Nekužová

Vystudovala psychologii na FSS MU a historii a religionistiku na FF MU. Několik let pracovala v oblasti personalistiky jako HR konzultant, nyní působí jako školní psycholožka. Jejím zaměřením je kognitivně behaviorální terapie (KBT), ale ve své práci využívá také kreativní a imaginativní techniky a terapeutické pískoviště. Často pracuje s tématy různých úzkostí, prokrastinace, time managementu a organizace času, nácvikem relaxací. Ráda chodí po horách, cestuje, čte a peče.

Mgr. Petra Nevtípilová

Petra je absolventkou jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně (2005). Od ukončení vysoké školy až do roku 2019 působila ve státní správě jako poradenský a personální psycholog, z toho téměř 13 let jako psycholog největšího bezpečnostního sboru v ČR. V Bílém kruhu bezpečí (bezplatná poradna pro oběti) pracovala 5 let jako dobrovolný odborný poradce a po čase také dobrovolníky koordinovala z pozice asistentky jednatele.
V současné době je frekventantkou výcviku v terapii zaměřené na řešení, v jehož studiu by ráda i v následujících letech pokračovala. Je členkou Asociace psychologů sportu a ráda také spolupracuje s trenéry a sportovci na jejich mentální přípravě.
Od roku 2020 provozuje privátní praxi v Brně, kde se nejčastěji zaměřuje na individuální poradenství či terapii dospělých nebo dospívajících, dále na kariérové poradenství případně také na krizovou intervenci. Petra působí rovněž jako kouč osobního rozvoje.
Při práci s klientem je pro ni prioritou individuální přístup ke každému jednomu klientovi, utvoření bezpečného a důvěrného prostředí, otevřenost v komunikaci a empatie

Mgr. Jana Pospíšilová

Vystudovala magisterský obor psychologie na FF Masarykovy univerzity. Absolvovala pětiletý výcvik v integrativní psychoterapii, aktuálně se vzdělává v terapii zaměřené na emoce. Při poradenství využívá kromě rozhovoru různorodé techniky – relaxace, terapeutické karty, sandplay a další. Způsob práce přizpůsobuje potřebám a nastavení konkrétního člověka.
Již několik let pracuje jako školní psycholožka, zároveň má vlastní psychologickou praxi. Nejčastěji se u klientů setkává s tématy jako je úzkost, stres, depresivní projevy, nespokojenost v životě, vztahy s druhými či malá sebedůvěra.
Ve volném čase se věnuje rodině, kocourovi Teodorovi, knihám, tvoření a kultuře.

Bc. et Bc. Lenka Rozkovcová

Absolvovala bakalářské studium psychologie na FF MU a filozofie humanitních věd na TUL. Nyní dokončuje vzdělání v magisterském oboru Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociálních službách na UPOL. Je frekventantkou dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v programu Společnosti transformační systemické terapie ČR. Mimo práce v poradenském centru působí jako poradce v Centru Anabell, kde se setkává s klienty s potížemi s příjmem potravy. Zde se často se věnuje tématům sebepojetí a sebedůvěry, úzkostí, vysokých nároků na sebe nebo ztráty pocitu kontroly ve svém životě. Setkání s klienty vnímá jako živou spolupráci, kdy se společně odkrývají možné kroky ke zlepšení situace.
Konzultace mohou být vedeny i online.
She offers psychological consultations also in English.

Mgr. Stanislav Svačinka

Absolvoval magisterský program Psychologie na Fakultě sociálních studií v Brně.
Je frekventantem psychoterapeutického výcviku v krátké terapii zaměřené na řešení. Má zkušenost s prací v online psychologické poradně. Ve své práci bere terapii jako něco, co vzniká až ve spolupráci klienta a terapeuta a při čem neobjevujeme hotová řešení, ale tvoříme nová a vlastní. 
V současnosti je doktorandem v programu Klinická psychologie a psychoterapie, ve svém výzkumu se zabývá účinností psychoterapie a tím, co konkrétně v terapii pomáhá ve změně.

Mgr. Klára Vagundová

Vystudovala psychologii na FSS Masarykovy univerzity a projektový management na TU Dresden. V minulosti pracovala ve speciálně pedagogickém centru, od roku 2018 působí v Manželské a rodinné poradně. Ve své práci se zaměřuje na individuální a párovou terapii. Je frekventantkou komplexního výcviku v terapii a poradenství zaměřeném na řešení.
Sie bietet psychologische Beratung auf Deutsch.

Mgr. Jiří Vander, DiS., Ph.D.

Vystudoval navazující magisterské studium, obor psychologie a postgraduální studium, obor sociální politika a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Výzkumně se věnuje vztahu psychoterapie a sociální práce a také vztahu pomáhajících oborů a náboženství. Absolvoval sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR. V současné době přednáší na FSS předměty Sebeřízení a time management, Aplikace psychologie pro sociální práci a Sociální práce s lidmi s psychózou. Zabývá se psychodynamickou psychoterapií, nácvikem relaxací, sebeřízením, terapií prokrastinace, trémy a úzkostí.

Mgr. Marie Velebová

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Vystudovala psychologii na FSS Masarykovy univerzity. V Poradenském centru působí jako manažerka a psycholožka. Setkává se tak s různorodými obtížemi klientů jako jsou například studijní potíže, úzkosti, odkládání povinností, nejistota v sociálním kontaktu a další. Má za sebou výcvik v kompletní krizové intervenci a jejím zaměřením v terapii je systemický přístup. Mezi její zájmy patří četba, cestování, zdravý životní styl a pečení. Aktuálně je na mateřské dovolené a konzultacím se věnuje jen omezeně.

PhDr. Eva Wagnerová

Absolvovala pedagogiku na FF MU a sociální práci na UPOL. Nyní se vzdělává ve specializaci Klinická psychologie a psychologie osobnosti. Je frekventantkou akreditovaného psychoterapeutického výcviku. Absolvovala kurzy krizové intervence, rodinného a manželského poradenství, mediátorský výcvik a další. Pracuje jako terénní psycholog pro děti, dospívající a dospělé osoby s vážnými psychickými problémy. Vede svoji poradenskou soukromou praxi. Ráda cestuje, sportuje, čte a navštěvuje kulturní akce.
She offers psychological consultations in English.

Mgr. Miroslava Zubrová

Vystudovala psychologii na filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Pracovala několik let v sociálních službách jako psycholog pro klienty s duševním onemocněním. Nyní má klienty v soukromé praxi. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v systemické terapii. Je tu pro vás, abyste společně našli řešení vašich životních potíží, se kterými si momentálně nevíte rady. Věří, že každý má potenciál se posunout dál a najít pro sebe to nejlepší řešení problému. Svůj volný čas nejraději tráví s rodinou. Ráda experimentuje v kuchyni, miluje pečení a vaření. Ráda čte a tvoří.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info